Сектор 1А-1В

Бәя*

1 категория 2 категория 3 категория
- Матч көне - Матч көне - Матч көне
600 руб. 650 руб. 450 руб. 500 руб. 350 руб. 400 руб.
Үзәк** 700 руб. 750 руб. 500 руб. 550 руб. 400 руб. 450 руб.

* Клуб сериянең хәлиткеч һәм тамашачылар кызыксынуы зур булган матчларга бәяләрне үзгәртү хокукын үзендә калдыра.

** «Үзәк» категориясенә һәр секторда 9 - 16 (кертеп) рәтләр керә.

Сектор 2А-2В

Бәя*

1 категория 2 категория 3 категория
- Матч көне - Матч көне - Матч көне
750 руб. 850 руб. 600 руб. 700 руб. 500 руб. 550 руб.
Үзәк** 900 руб. 1000 руб. 700 руб. 800 руб. 550 руб. 600 руб.

* Клуб сериянең хәлиткеч һәм тамашачылар кызыксынуы зур булган матчларга бәяләрне үзгәртү хокукын үзендә калдыра.

** «Үзәк» категориясенә һәр секторда 9 - 16 (кертеп) рәтләр керә.

Сектор 3А-3В

Бәя*

1 категория 2 категория 3 категория
- Матч көне - Матч көне - Матч көне
1200 руб. 1300 руб. 950 руб. 1050 руб. 750 руб. 850 руб.
Үзәк** 1400 руб. 1500 руб. 1050 руб. 1150 руб. 850 руб. 950 руб.

* Клуб сериянең хәлиткеч һәм тамашачылар кызыксынуы зур булган матчларга бәяләрне үзгәртү хокукын үзендә калдыра.

** «Үзәк» категориясенә һәр секторда 9 - 16 (кертеп) рәтләр керә.

Сектор 4А-4В

Бәя*

1 категория 2 категория 3 категория
- Матч көне - Матч көне - Матч көне
900 руб. 1000 руб. 750 руб. 850 руб. 650 руб. 700 руб.
Үзәк** 1050 руб. 1150 руб. 850 руб. 950 руб. 700 руб. 750 руб.

* Клуб сериянең хәлиткеч һәм тамашачылар кызыксынуы зур булган матчларга бәяләрне үзгәртү хокукын үзендә калдыра.

** «Үзәк» категориясенә һәр секторда 9 - 16 (кертеп) рәтләр керә.

Сектор 5А-5В

Бәя*

1 категория 2 категория 3 категория
- Матч көне - Матч көне - Матч көне
650 руб. 750 руб. 500 руб. 600 руб. 400 руб. 450 руб.
Үзәк** 750 руб. 850 руб. 550 руб. 650 руб. 450 руб. 500 руб.

* Клуб сериянең хәлиткеч һәм тамашачылар кызыксынуы зур булган матчларга бәяләрне үзгәртү хокукын үзендә калдыра.

** «Үзәк» категориясенә һәр секторда 9 - 16 (кертеп) рәтләр керә.

Сектор 6А-6В

Бәя*

1 категория 2 категория 3 категория
- Матч көне - Матч көне - Матч көне
550 руб. 600 руб. 400 руб. 450 руб. 300 руб. 350 руб.
Үзәк** 650 руб. 700 руб. 450 руб. 500 руб. 350 руб. 400 руб.

* Клуб сериянең хәлиткеч һәм тамашачылар кызыксынуы зур булган матчларга бәяләрне үзгәртү хокукын үзендә калдыра.

** «Үзәк» категориясенә һәр секторда 9 - 16 (кертеп) рәтләр керә.

7А-7В Гостевой сектор
7А-7В Гостевой сектор
Сектор 8А-8В

Бәя*

1 категория 2 категория 3 категория
- Матч көне - Матч көне - Матч көне
450 руб. 500 руб. 300 руб. 350 руб. 250 руб. 300 руб.
Үзәк** 550 руб. 600 руб. 350 руб. 400 руб. 300 руб. 350 руб.

* Клуб сериянең хәлиткеч һәм тамашачылар кызыксынуы зур булган матчларга бәяләрне үзгәртү хокукын үзендә калдыра.

** «Үзәк» категориясенә һәр секторда 9 - 16 (кертеп) рәтләр керә.

Сектор 9А-9В

Бәя*

1 категория 2 категория 3 категория
- Матч көне - Матч көне - Матч көне
450 руб. 500 руб. 300 руб. 350 руб. 250 руб. 300 руб.
Үзәк** 550 руб. 600 руб. 350 руб. 400 руб. 300 руб. 350 руб.

* Клуб сериянең хәлиткеч һәм тамашачылар кызыксынуы зур булган матчларга бәяләрне үзгәртү хокукын үзендә калдыра.

** «Үзәк» категориясенә һәр секторда 9 - 16 (кертеп) рәтләр керә.

Сектор 10А-10В

Бәя*

1 категория 2 категория 3 категория
- Матч көне - Матч көне - Матч көне
550 руб. 600 руб. 400 руб. 450 руб. 300 руб. 350 руб.
Үзәк** 650 руб. 700 руб. 450 руб. 500 руб. 350 руб. 400 руб.

* Клуб сериянең хәлиткеч һәм тамашачылар кызыксынуы зур булган матчларга бәяләрне үзгәртү хокукын үзендә калдыра.

** «Үзәк» категориясенә һәр секторда 9 - 16 (кертеп) рәтләр керә.

Сектор 11А-11В

Бәя*

1 категория 2 категория 3 категория
- Матч көне - Матч көне - Матч көне
650 руб. 750 руб. 500 руб. 600 руб. 400 руб. 450 руб.
Үзәк** 750 руб. 850 руб. 550 руб. 650 руб. 450 руб. 500 руб.

* Клуб сериянең хәлиткеч һәм тамашачылар кызыксынуы зур булган матчларга бәяләрне үзгәртү хокукын үзендә калдыра.

** «Үзәк» категориясенә һәр секторда 9 - 16 (кертеп) рәтләр керә.

Сектор 12А-12В

Бәя*

1 категория 2 категория 3 категория
- Матч көне - Матч көне - Матч көне
900 руб. 1000 руб. 750 руб. 850 руб. 650 руб. 700 руб.
Үзәк** 1050 руб. 1150 руб. 850 руб. 950 руб. 700 руб. 750 руб.

* Клуб сериянең хәлиткеч һәм тамашачылар кызыксынуы зур булган матчларга бәяләрне үзгәртү хокукын үзендә калдыра.

** «Үзәк» категориясенә һәр секторда 9 - 16 (кертеп) рәтләр керә.

Сектор 13А-13B

Бәя*

1 категория 2 категория 3 категория
- Матч көне - Матч көне - Матч көне
1400 руб. 1500 руб. 1100 руб. 1200 руб. 900 руб. 1000 руб.
Үзәк** 1700 руб. 1800 руб. 1400 руб. 1500 руб. 1000 руб. 1100 руб.

* Клуб сериянең хәлиткеч һәм тамашачылар кызыксынуы зур булган матчларга бәяләрне үзгәртү хокукын үзендә калдыра.

** «Үзәк» категориясенә һәр секторда 9 - 16 (кертеп) рәтләр керә.

Сектор 14А - 14В Билет сатып алырга
Сектор 14А - 14В

Бәя*

1 категория 2 категория 3 категория
- Матч көне - Матч көне - Матч көне
750 руб. 850 руб. 600 руб. 700 руб. 500 руб. 550 руб.
Үзәк** 900 руб. 1000 руб. 700 руб. 800 руб. 550 руб. 600 руб.

* Клуб сериянең хәлиткеч һәм тамашачылар кызыксынуы зур булган матчларга бәяләрне үзгәртү хокукын үзендә калдыра.

** «Үзәк» категориясенә һәр секторда 9 - 16 (кертеп) рәтләр керә.

Сектор 15А - 15В Билет сатып алырга
Сектор 15А - 15В

Бәя*

1 категория 2 категория 3 категория
- Матч көне - Матч көне - Матч көне
600 руб. 650 руб. 450 руб. 500 руб. 350 руб. 400 руб.
Үзәк** 700 руб. 750 руб. 500 руб. 550 руб. 400 руб. 450 руб.

* Клуб сериянең хәлиткеч һәм тамашачылар кызыксынуы зур булган матчларга бәяләрне үзгәртү хокукын үзендә калдыра.

** «Үзәк» категориясенә һәр секторда 9 - 16 (кертеп) рәтләр керә.

Сектор 16А-16B

Бәя*

1 категория 2 категория 3 категория
- Матч көне - Матч көне - Матч көне
450 руб. 500 руб. 350 руб. 400 руб. 250 руб. 300 руб.
Үзәк** 550 руб. 600 руб. 400 руб. 450 руб. 300 руб. 350 руб.

* Клуб сериянең хәлиткеч һәм тамашачылар кызыксынуы зур булган матчларга бәяләрне үзгәртү хокукын үзендә калдыра.

** «Үзәк» категориясенә һәр секторда 9 - 16 (кертеп) рәтләр керә.

Сектор 17A-17B

Бәя*

1 категория 2 категория 3 категория
- Матч көне - Матч көне - Матч көне
350 руб. 400 руб. 250 руб. 300 руб. 200 руб. 250 руб.
Үзәк** 450 руб. 500 руб. 300 руб. 350 руб. 250 руб. 300 руб.

* Клуб сериянең хәлиткеч һәм тамашачылар кызыксынуы зур булган матчларга бәяләрне үзгәртү хокукын үзендә калдыра.

** «Үзәк» категориясенә һәр секторда 9 - 16 (кертеп) рәтләр керә.

Фан-сектор 18
Фан-сектор 18
Сектор 19А -19В Билет сатып алырга
Сектор 19А -19В

Бәя*

1 категория 2 категория 3 категория
- Матч көне - Матч көне - Матч көне
350 руб. 400 руб. 250 руб. 300 руб. 200 руб. 250 руб.
Үзәк** 450 руб. 500 руб. 300 руб. 350 руб. 250 руб. 300 руб.

* Клуб сериянең хәлиткеч һәм тамашачылар кызыксынуы зур булган матчларга бәяләрне үзгәртү хокукын үзендә калдыра.

** «Үзәк» категориясенә һәр секторда 9 - 16 (кертеп) рәтләр керә.

Сектор 20А-20В

Бәя*

1 категория 2 категория 3 категория
- Матч көне - Матч көне - Матч көне
450 руб. 500 руб. 350 руб. 400 руб. 250 руб. 300 руб.
Үзәк** 550 руб. 600 руб. 400 руб. 450 руб. 300 руб. 350 руб.

* Клуб сериянең хәлиткеч һәм тамашачылар кызыксынуы зур булган матчларга бәяләрне үзгәртү хокукын үзендә калдыра.

** «Үзәк» категориясенә һәр секторда 9 - 16 (кертеп) рәтләр керә.

Кафе
Кафе
Кафе
Кафе

Билетлар

ТНА тамашачылар
залы планы

Билет программасы

Адрес: 420126, Казан, Чистай урамы, 42

Сайт: www.tna-tickets.ru

Билет программасы

Тамашачылар залы планы

чемпионатының 2019/20 ел сезоны өй матчларына

Категория  Урыннарның категория буенча бүленеше Чемпионатның регуляр этабын уздырганда билетлар бәясе
1 группа
матчлары
2 группа
матчлары
3 группа
матчлары
- Матч көне - Матч көне - Матч көне
Беренче Сектор 13А - 13В 1 400 1 500 1 100 1 200 900 1 000
Беренче
(үзәк)
Сектор 13А - 13В 1 700 1 800 1 400 1 500 1 000 1 100
Икенче Сектор 3А - 3В 1 200 1 300 950 1 050 750 850
Икенче
(үзәк)
Сектор 3А - 3В 1 400 1 500 1 050 1 150 850 950
Өченче Сектора 12А - 12В, 4А - 4В 900 1 000 750 850 650 700
Өченче
(үзәк)
Сектора 12А - 12В, 4А - 4В 1 050 1 150 850 950 700 750
Дүртенче Сектора 2А - 2В, 14А - 14В 750 850 600 700 500 550
Дүртенче
(үзәк)
Сектора 2А - 2В, 14А - 14В 900 1 000 700 800 550 600
Бишенче Сектора 5А - 5В, 11А - 11В 650 750 500 600 400 450
Бишенче
(үзәк)
Сектора 5А - 5В, 11А - 11В 750 850 550 650 450 500
Алтынчы Сектора 1А - 1В, 15А - 15В 600 650 450 500 350 400
Алтынчы
(үзәк)
Сектора 1А - 1В, 15А - 15В 700 750 500 550 400 450
Җиденче Сектора 6А - 6В, 10А - 10В   550 600 400 450 300 350
Җиденче
(үзәк)
Сектора 6А - 6В, 10А - 10В   650 700 450 500 350 400
Сигезенче Сектора 16А - 16В,20А - 20В 450 500 350 400 250 300
Сигезенче
(үзәк)
Сектора 16А - 16В,20А - 20В 550 600 400 450 300 350
Тугызынчы Сектора 7А - 7В,8А - 8В,9А - 9В 450 500 300 350 250 300
Тугызынчы
(үзәк)
Сектора 7А - 7В,8А - 8В,9А - 9В 550 600 350 400 300 350
Унынчы Сектора 17А - 17В, 19А - 19В, 10 В 350 400 250 300 200 250
Унынчы
(үзәк)
Сектора 17А - 17В, 19А - 19В, 10 В 450 500 300 350 250 300

* Клуб сериянең хәлиткеч һәм тамашачылар кызыксынуы зур булган матчларга бәяләрне үзгәртү хокукын үзендә калдыра.

** «Үзәк» категориясенә һәр секторда 9 - 16 (кертеп) рәтләр керә.

Билет сатып алырга
Группа 1 Группа 2 Группа 3
СКА (Санкт-Петербург)
ЦСКА (Мәскәү)
«Салават» Юлаев (Уфа)
«Авангард» (Омская обл.)
«Металлург» (Магнитогорск)
*«Трактор» (Чиләбе) матч 05.01.2020
«Локомотив» (Ярославль)
«Динамо» (Мәскәү)
«Йокерит» (Хельсинки)
«Сибирь» (Новосибирск)
«Трактор» (Чиләбе)
«Торпедо» (Түбән Новгород)
«Автомобилист» (Екатеринбург)
«Спартак» (Мәскәү)
«Нефтехимик» (Түбән Кама)
«Динамо» (Минск)
«Адмирал» (Владивосток)
ХК «Сочи» (Сочи)
«Витязь» (Мәскәү өлк.)
«КуньЛунь Редстар» (Пекин)
«Динамо» (Рига)
«Барыс» (Нур-Солтан)
«Амур» (Хабаровск)
«Северсталь» (Череповец)

Билетларны кайда сатып алырга?

 • «Татнефть Арена» боз сарае кассаларында

  Адрес: Казан шәһәре, Чистай ур., 42

  ПН – ПТ – 9.00-20.00 сәгатькә кадәр
  СБ – ВС – 12.00-18.00 сәгатькә кадәр

  Элемтә өчен телефон: 527-85-85 (өстәмә 8)

 • tna-tickets.ru сайтында

  http://tna-tickets.ru/sport/akbars/

  Онлайн сатып алган очракта техник ярдәм күрсәтү телефоны 527-85-48

 • «Ак Барс банк» терминалында

  Терминаллар исемлеге

  Банк терминалларында билетлар сатып алу инструкциясе

 • Казан шәһәренең сәүдә үзәкләрендә урнашкан билет кассаларында

  https://kzn.kassir.ru/biletnye-kassy

ВИП ложаларда урыннарны броньлау һәм өй матчларына билетларны төркемләп сатып алу өчен телефон номеры: +7 (843) 533-82-24